https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka

Oferty

Greenfield Greenfield
Tereny przemysłowe Miodowa - widok z lotu ptaka od strony gminy Rawa Mazowiecka

Miodowa - kompleks 4

Więcej informacji

Typ oferty:

Greenfield

Rodzaj transakcji:

Sprzedaż

Przeznaczenie w MPZP:

Inwestycyjne

Powierzchnia:

1.3554 ha

Adres:

Ul. Miodowa, Rawa Mazowiecka

Cena

2700000

Wolna od obciążeń:

Nie

Link do ogłoszenia w BIP

Link do systemu EPUAP

Media

  • woda
  • telefon
  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja

Nazwa lokalizacji Miodowa - kompleks 4

Miasto / Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

Powiat rawski

Województwo łódzkie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1.3554

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Istnieje możliwość powiększenia obszaru kompleksu poprzez wykup lub dzierżawę przylegających działek od prywatnych właścicieli

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 200

Własciciel / właściciele Miasto Rawa Mazowiecka

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Bp - 1,3554 ha

Różnica poziomów terenu [m] 5

Obecne użytkowanie nieużytki

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N) N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N

Przeszkody podziemne (T/N) N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu linia energetyczna 15kV w terenie kompleksu

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) droga asfaltowa 6 m w odległości 120 m

Autostrada / droga krajowa [km] 1

Kolej [km] 30

Bocznica kolejowa [km] 30

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 70

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] 70

Elektryczność na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 400

Napięcie [kV] 0.4

Gaz na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy działki [m] 150

Wartość kaloryczna [MJ/Nm^3] 34

Średnica rury [mm] 315

Dostępna objętość [Nm^3/h] 100

Woda na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 160

Dostępna objętość [m^3/24h] 1500

Kanalizacja na terenie (T/N) N

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 200

Dostępna objętość [m^3/24h] 300

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N) N

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie N

Telefony (T/N) T

Osoba przygotowująca ofertę Jacek , Lisicki, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami , 46 814 40 80, wgt@rawamazowiecka.pl

Osoba do kontaktu Jacek , Lisicki, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami , 46 814 40 80, wgt@rawamazowiecka.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.